Tussenschoolse opvang (TSO)

Omdat de kinderen op onze school uit heel Ede en omstreken komen, prijzen wij ons gelukkig met een goed draaiende Tussenschoolse opvang. In elke stamgroep zijn er een of twee vaste, betaalde overblijfkrachten die tussen de middag de stamgroepen van de stamgroepleiders overnemen.

Een professionele coördinator van de overblijfcommissie begeleidt en coördineert de overblijfkrachten. Alle overblijfkrachten hebben een cursus gevolgd gericht op het begeleiden van kinderen in de overblijftijd. Nieuwe leerlingen stromen gewoon in bij het overblijven, er is voor hen altijd ruimte. De overblijfkracht geeft dan de naam van het kind door aan de overblijfcoördinator en ontvangt u t.z.t. een rekening m.b.t. het overblijven. Kinderen die instromen kunnen gelijk overblijven en zal er een herbereking plaatsvinden vanaf het moment van instromen/overblijven. In de praktische informatie kunt u meer informatie vinden over het overblijven. Een jaarabonnement kost € 165,00 per jaar. Uw kind kan dan het hele schooljaar vier dagen per week overblijven.

U kunt de TSO coördinator bereiken via: directie.kds@skovv.nl