Regelingen

Op de Koning David School zijn er allerlei regelingen en formulieren.

Via Social Schools kunt u toestemmingen voor uw kind(eren) voor bepaalde zaken aan- en uitzetten.

Hieronder kunt u de meest gebruikte formulieren vinden.

Formulieren en regelingen KDS

- Aanmeldformulier (alleen op te halen bij de directie van de school)

- Aanvragen verlof (alleen op te halen bij de directie van de school)

- Toestemmingsformulier medicijnen (bij inschrijving ontvangen)

- Toestemmingsformulier AVG (bij inschrijving ontvangen)


Formulieren om te downloaden:

- toediening medicijnen (bij kort medicijn gebruik in de stamgroep)