Jaaroverzicht

In het jaaroverzicht krijgt u meer informatie over de verschillende vakantiedagen, studiedag, vrije dagen
en bijzondere vieringen op de Koning David School.

Jaaroverzicht KDS