Leerlingenzorg

Leerlingzorg op de Koning David School.

 

De Kwaliteitcoördinator

De kwaliteitcoördinator, of KC-er zoals de kwaliteitcoördinator ook wel wordt genoemd, heeft een centrale positie als het gaat om de ondersteuning voor kinderen.

De kwaliteitcoördinator heeft daarvoor contact met kinderen, stamgroepleiders, directie, externe instanties en ouders. De KC-er overlegt met de directie, denkt mee over het zorgbeleid en heeft daarnaast een rol in de scholing van het team.

De KC-er ondersteunt en coacht de stamgroepleiders bij hun begeleiding van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften en helpt ze bij het signaleren en analyseren van onderwijsproblemen en bij het hulp bieden. De stamgroepleiders bespreken de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften met de ib-er in de zogenaamde groeps- en leerlingbespreking.

Deze besprekingen vinden 3 á 4 keer per jaar plaats.Ook voert de KC-er gesprekken met ouders en waar wenselijk met kinderen.De KC-er wordt bijgestaan door de directie en eventuele deskundigheid binnen de school en team. Bovendien kan er een beroep gedaan worden op de steunpuntcoördinator van SWV Rijn en Gelderse Vallei.

Wij zien effectieve ondersteuning voor alle kinderen op school, of zorgverbreding, als één van de belangrijkste uitdagingen voor onze school.