Organisatie

De dagelijkse leiding van de school is in handen van directeur Werner de Geest. Hij houdt zich onder andere bezig met financiën en personeelszaken. Directeur Werner de Geest wordt in zijn directietaak bijgestaan door drie bouwcoördinatoren (BC-er) en een Intern Begeleider (IB-er). De BC-er houdt zich vooral bezig met de inhoudelijke kant van het onderwijs. Elke bouwcoördinator is verantwoordelijk voor het aansturen van een bouw: de onderbouw (groep 1 t/m 2) de middenbouw (groep 3 t/m 4), of bovenbouw (groep 5 t/m 8). De bouwcoördinatoren hebben zelf ook een eigen groep. Het is een belangrijke taak van de directeur en bouwcoördinatoren om erop toe te zien dat het beleid van de school, dat in het schoolplan beschreven staat, wordt uitgevoerd. Daarnaast begeleiden ze de stamgroepleiders en volgen ze actuele onderwijsontwikkelingen. De directie wordt administratief ondersteund door de administratief medewerker. 

Elke stamgroep wordt geleid door één of twee stamgroepleider(s). Voor extra ondersteuning van de leerlingen zijn er onderwijsondersteuners (zowel voor stamgroep 1/2, en de stamgroepen 5/6 en 7/8) en een intern begeleider (IB).
De IB-er coördineert de leerlingenzorg binnen de school en is zowel voor ouders als stamgroepleiders aanspreekpunt bij de zorg voor onze leerling / uw kind. Het streven is dat er maximaal twee stamgroepleiders (op vaste dagen) voor een groep staan, maar soms kunnen dat er toch (tijdelijk) meer zijn, bijvoorbeeld in geval van ziekte. In de middagpauze neemt de overblijfcommissie de groepen over. Soms zijn er ook studenten bij ons op school actief. Dit zijn studenten van de Pabo of andere onderwijsinstellingen (onderwijsassistenten).