Medezeggenschapsraad (MR)

De Koning David School heeft een Medezeggenschapsraad.
De MR bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden

MR Koning David School 


Jeroen Steffers Voorzitter MR


U kunt de MR bereiken via hun mailadres:  mr.kds@skovv.nl