Onze school

Koning David School

Elk kind is uniek, er is er maar één zoals jij

De Koning David School is een open school. Een school direct in het bos, zonder omheining en met klassen die voor een deel open zijn. Deze openheid is ook terug te vinden in onze visie en het gebouw, die zich kenmerkt door openheid naar elkaar en naar ouders toe.

De Koning David School is een jenaplanschool. In het jenaplanonderwijs hebben wij 20 basisprincipes. Een van de meest bekende en belangrijkste principes is dat ieder kind uniek is.

Zo is dat ook bij ons op school. Ieder kind heeft zijn eigen kwaliteiten, zijn eigen waarden en zijn eigen mogelijkheden. Dit principe vertalen we naar ons onderwijs, door niet de leerstof, maar het kind centraal te stellen.

Op de Koning David School benadrukken we het unieke van ieder kind en geven we het de ruimte. Kinderen bij ons op school leren dat ze verschillend mogen zijn en leren elkaars verschillen te respecteren.
Daarnaast stimuleren we dat kinderen zich zo breed mogelijk ontwikkelen binnen hun eigen leerstijl en aansluitend bij hun talenten en interesses. Op een jenaplanschool, en dus ook bij ons op school, zijn er vier basisactiviteiten: gesprek (kring), werk, spel en viering.
In het ritmisch weekplan komen al deze activiteiten aan bod.

Meer informatie kunt u vinden in onze schoolgids.