Missie - visie

Missie

De Koning David School is een katholieke jenaplanbasisschool. Wij werken volgens de jenaplanprincipes. Ons doel is kinderen helpen op te groeien tot evenwichtige, sociale en zelfstandige individuen. Wij zorgen voor een balans tussen kennisoverdracht en het ontwikkelen van creatieve en sociale vaardigheden.

Visie

Vanuit de jenaplanprincipes geven wij hoofd, hart en handen aan onze schoolcultuur. Binnen onze school hebben gesprek, spel, werk en viering een prominente plaats. In onze stamgroepen, die uit 2 jaargroepen bestaan, leren en werken kinderen van en met elkaar. Behalve in de stamgroepen is er door de school heen veel interactie tussen de oudere en jongere leerling.

Wereldoriëntatie speelt een belangrijke rol op onze school, waarbij thematisch wordt gewerkt. We streven ernaar om kinderen respect bij te brengen voor mens, natuur en materiaal. 
Ieder kind is uniek; met zijn eigen kwaliteiten en mogelijkheden.
Wij stimuleren kinderen zicht te krijgen op hun eigen ontwikkeling.
Openheid tussen stamgroepleiders, kinderen en ouders is een belangrijk uitgangspunt van onze school. Wij vinden dat de school een fijne plek moet zijn waar iedereen zich veilig, competent en gerespecteerd voelt. In verschillende vieringen, gedurende het schooljaar, komt onze katholieke identiteit tot uiting.