Praktische informatie

In de praktische informatie kunt u meer informatie vinden over zaken die ouders / verzorgers moeten
weten over de gang van zaken in de school.