Ouderraad (OR)

De ouderraad houdt zich vooral bezig met ondersteunende zaken zoals de organisatie van het sinterklaasfeest, de kerstviering, het paasontbijt, maar ook de themaweek en de sportdag. De ouderraad is een grote steun voor het team. De raad bestaat uit zeven personen, die allemaal gekozen worden door ouders. Deze leden nemen in principe voor drie jaar zitting in de ouderraad. Een teamlid informeert de ouderraad over de activiteiten op school. U kunt de ouderraad mailen via or.kds@skovv.nl.

Hieronder stelt de Ouderraad zich aan u voor.

Voorstellen ouderraad.....

Voorzitter: Jeroen Borrias

Penningmeester Anna van Rheede - Hose