Welkom op de website van de Koning David School

De Koning David School is een open school. Een school direct in het bos, zonder omheining en met klassen die voor een deel open zijn. Deze openheid is ook terug te vinden in onze visie en gebouw, die zich kenmerkt door openheid naar elkaar en naar ouders toe. 

Onze school

De sfeer op de school kan omschreven worden als “open”. Deze openheid kunt u ervaren door:
* de open ligging van de school; er staat immers
   geen hek omheen
* de open ruimte ( Meent ) in het midden van de
   school
* de gedeeltelijke open lokalen
* de openheid naar kinderen toe waarbij normen
   en waarden als respect aan bod komen
* de openheid naar ouders, wij gaan altijd graag
   met u in gesprek over ons onderwijs

De stamgroepleiders spelen hierbij een belangrijke rol. Zij geven onderwijs gebaseerd op de gedachten van Peter Petersen, de grondlegger van het Jenaplanonderwijs.

Foto's

Hier zie je een selectie uit ons fotoalbum.

V